2019 Coastal California Zone Fall League
Date/Time:Sunday, Sep. 22, 2019 (12:00 AM) - Sunday, Dec. 1, 2019 (7:00 PM)
Host:Coastal California Zone
Divisions
 
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27024 - 18 & Under Female Division 9/22/2019 - 12/1/2019 4  
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27025 - 16 (18)& Under Female Division 9/22/2019 - 12/1/2019 5  
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27026 - 14 & Under Male Division 9/22/2019 - 12/1/2019 13  
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27027 - 14 & Under Female Division 9/22/2019 - 12/1/2019 5  
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27028 - 12 & Under Male Division 9/22/2019 - 12/1/2019 9  
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27029 - 12 & Under Female Division 9/22/2019 - 12/1/2019 4  
DivisionDivision Date(s) # of Attendees
27030 - 10 & Under Mixed Division 9/22/2019 - 12/1/2019 5  
 

Last Updated: 7/15/2020 10:33:01 PM

©  2020 USA Water Polo